Thi Công Trần Thạch Cao Thả Tại Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Hôm nay Nội Thất Kim Trung chung chúng tôi thi công trần thạch cao thả cho công an Tp Thủ Đức. Đây là công trình sửa chữa thay mới. Trần thạch cao cũ từ 20 năm trước đã qua cũ và không đảm bảo. Vì thế chúng tôi đến đây để làm mới hoàn toàn trần thạch cao.

Đang thi công trần thạch cao thả
Đang thi công trần thạch cao thả
Thi công trần thạch cao thả đã xong
Thi công trần thạch cao thả đã xong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *